СУ "Св. Климент Охридски"

Средно училище в град Сухиндол

  

СУ,,Св. Климент Охридски" е Средно училище в град Сухиндол. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас за придобиване на диплома за средно образование.

Ако трябва да говорим за образованието и науката в гр. Сухиндол то датира от ранната 1880 г., когато са първите сведения за такава дейност свързани с основаването на килийното училище в околностите на града.

След освобождението населението израства в културно отношение и започва да търси своите нужди и потребности говорейки за ограмотяването на тогавашното население. 

При новите условия се дава още по-голям тласък в развитието на учебното дело.

Сухиндолските управници не жалят средства и време за осъществяването на тази задача. Жадната за знание младеж приижда от околните села и ежегодно увеличава броя на учащите се в Сухиндол.

Този прилив създава затруднения, тъй като наличните училища са малки и не могат да отговорят на нарасналите нужди. 

 

 

Прием
Прием - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
Специалности
Специалности - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
За учениците
За учениците - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол