СУ "Св. Климент Охридски"

Средно училище в град Сухиндол

  

СУ,,Св. Климент Охридски" е Средно училище в град Сухиндол.

Основано през 1870 година.

През 1970г. по повод 100 години от създаването му  е удостоено с орден „Кирил и Методий”- І степен.

През 2003 година се обединява със СПТУ по КБУ – започва обучението на професионални паралеки след завършване на основно образование.

Към момента в него се обучават 135 ученици (І – ХІІ клас). В паралелките от VІІІ до ХІІ клас се  провежда обучение по специалности: Лозаровинар, Електрически машини и апарати, Хлебар-сладкар, Експлоатация на автомобилния транспорт.

Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас за придобиване на диплома за средно образование.

 

Прием
Прием - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
Специалности
Специалности - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
За учениците
За учениците - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол