СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Седмично разписание

 II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Разписание на часовете за II срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  I-IV клас.

 Разписание на часовете за IІ срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  V-VII клас. 

   Разписание на часовете за IІ срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  VIII-XII клас. 

Седмична програма на учителите за IІ срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол

 I СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Разписание на часовете за І срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  I-IV клас.

 Разписание на часовете за І срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  V-VII клас.

     Разписание на часовете за І срок на учебната 2020/2021г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол  VIII-XII клас.


за І срок на учебната 2018/2019г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол

  всички класове - Изтегли

 

 

 за ІІ срок на учебната 2018/2019г. в СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол

  всички класове - Изтегли