СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Национално външно оценяване

Графици за провеждане на НВО IV-X клас

НВО ІV клас се провежда чрез писмени изпитвания на учениците по следния график:

Български език и литература – на 27 май 2021 г. (четвъртък ), начало 10,00ч

Математика – на 28 май 2021 г. (петък) , начало 10,00ч

........................................................................................................................................................................................................

НВО VІІ клас се провежда чрез писмени изпитвания на учениците по следния график: 

Български език и литература – на 11 юни 2021 г. (петък ), начало 09,00ч

Математика – на 14 юни 2021 г. (петък) , начало 09,00ч

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни (вторник) , начало 09,00 ч

 ........................................................................................................................................................................................................

 НВО Х клас се провежда чрез писмени изпитвания на учениците по следния график:

Български език и литература – на 11 юни 2021 г. (петък ), начало 08,00ч

Математика – на 14 юни 2021 г. (петък) , начало 08,00ч

Виртуалната карта на всички училища от областта, които осъществяват държавен план-прием в VIII  клас.