СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Графици

 

График на учебното време

I -ІІ клас

1

8.00 - 8.35

2

8.50 - 9.25

3

9.40 - 10.25

4

10.40 - 11.15

5

11.30 - 12.10

III-ХІІ клас

1

8.00 - 8.40

2

8.50 - 9.30

3

9.40 - 10.20

4

10.40 - 11.20

5

11.30 - 12.10

6

12.20 - 13.00

7

13.10 - 13.50

 

 

График на полуинтернатните групи

в дните без допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 5-ти час

I -ІІ клас

 

1

11.30 - 12.05

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

12.10 - 12.45

Организиран отдих и спорт

3

12.55 - 13.30

Самоподготовка

4

13.35 - 14.10

Самоподготовка

5

14.20- 14.55

Занимания по интереси

6

15.00 - 15.35

Занимания по интереси

в дните без допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 6-ти час

III-IV клас

 

1

12.20 - 13.00

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

13.05 - 13.45

Организиран отдих и спорт

3

13.55 - 14.35

Самоподготовка

4

14.40 - 15.10

Самоподготовка

5

15.20 -16.00

Занимания по интереси

6

16.05 - 16.45

Занимания по интереси

 

в дните с допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 6-ти час

I -ІІ клас

 

12.20 - 12.55

Обяд. Организиран отдих и спорт

13.00 - 13.35

Организиран отдих и спорт

13.45 - 14.20

Самоподготовка

14.15 - 14.50

Самоподготовка

15.00 - 15.35

Занимания по интереси

15.40 - 16.15

Занимания по интереси

 

III-IV клас

 

13.10 -13.50

Обяд. Организиран отдих и спорт

13.55 - 14.35

Организиран отдих и спорт

14.45 - 15.25

Самоподготовка

15.30 - 16.10

Самоподготовка

16.20 - 17.00

Занимания по интереси

17.05 - 17.45

Занимания по интереси

 

 

График на полуинтернатните групи след 6-ти час

V-VI и VII-VIII клас

1

13.10 -13.50

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

13.55 - 14.35

Организиран отдих и спорт

3

14.45 - 15.25

Самоподготовка

4

15.30 - 16.10

Самоподготовка

5

16.20 - 17.00

Занимания по интереси

6

17.05 - 17.45

Занимания по интереси

График на полуинтернатните групи след 7-ти час

V-VI и VII-VIII клас

1

14.00 - 14.40

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

14.55 - 15.35

Организиран отдих и спорт

3

15.45 - 16.25

Самоподготовка

4

16.35 - 17.15

Самоподготовка

5

17.25 - 18.05

Занимания по интереси

6

18.10 - 18.50

Занимания по интереси