СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Държавни зрелостни изпити

Държавен изпит за придобиване на ІІ професионална квалификационна степен:

Датите на изпитите и квесторите са следните: 

Държавен квалификационен изпит по теория

04.06.2021г.

   - начало 8,00часа

Квестори: Радослав Савов, Иваничка Каменова, Ивелина Русева

Място на провеждане: Кабинет по технологии на винопроизводството

  Държавен квалификационен изпит по практика

07.и 08.06.2021г.

 - начало 8,00часа

Място на провеждане: Кабинет по учебна практика