СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Дуална форма на обучение

Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и в предприятие. Дуалното обучение се прилага в страни като Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и др. Навсякъде, където системата работи ефективно, се наблюдават устойчиво ниски нива на младежка безработица. Професиите, в които учениците могат да се обучават чрез дуалната система, се определят чрез закон от всяка държава. Най-общо обаче, дуалното обучение покрива широк спектър от професии като механик, технически чертожник, настройчик на машини , заварчик, електротехник, стругар, шлосер, продавач-консултант, застраховател, банков експерт, финансов консултант, шивач, складов специалист, асистент проекти, екскурзовод, брокер на недвижими имоти и др. Финансирането е смесено – публично (училището) и частно (предприятието). Учениците се обучават от 3 до 5 дни седмично. Част от обучението са лекциите в професионални гимназии, като се преподава почасово или в блок от занимания.