СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Училищен екип

 

 

Румяна

Иванова

  Директор - ВрИД

Марияна

Сиракова

  Учител

Български език и литература

Северина

Лицова

учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Български език и литература

Даниела

Отчева

старши учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Руски и Английски език

Вася

Кирилова

старши учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Немски език

Марияна

Душкова-Захариева

старши учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Математика

Таня

Павлова

учител

Таня

Чернева

  старши учител общообраз.уч. пред прогим.етапучител

Изобразително изкуство, Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Предприемачество, Техническо чертане

Лидия

Паришкова

старши учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Биология и здравно образование, предметите от професионална подготовка Лозаровинар, Химия и опазване на околната среда

Биляна

Александрова

учител общообраз.уч. пред прогим.етап

География и икономика

Николай

Пенков

старши учител общообраз.уч. пред прогим.етап

Физическо възпитание и спорт

Гергана

Димитрова

учител общообраз.уч. пред прогим.етап

История и цивилизация и предметите от цикъл "Философия"

инж.Елена

Конашева

Ст.учител практическо обучение

предметите от професионалната подготовка на сп.Електрически машини и апарати

Ширин

Мастънова

практическо обучение

Димка

Георгиева

Учител практическо обучение

предметите от професионална подготовка Лозаровинар, практически предмети на сп. Електротехник

Полина

Пашева

старши учител нач.етап на осн.образов.

начален учител

Радослав

Савов

старши учител нач.етап на осн.образов.

начален учител

Иваничка

Каменова

Учител нач.етап на осн.образов.

начален учител

Дарина

Попова

учител нач.етап на осн.образов.ЦОУД

начален учител

Светлана

Иванова

ст.учител общообраз.уч.пред. прогимн.етап ЦОУД

 прогимназиален етап

Ивелина

Русева

ст.учител.нач етап на осн.образов ЦОУД

начален учител

Мариана

Пашева

старши учител нач.етап на осн.образов.ЦОУД

начален учител

Мариян

Григоров

учител общообраз.уч.пред. прогимн.етап ЦОУД

 прогимназиален етап

Нина

Янкова

Учител нач.етап на осн.образов.

начален учител

Мариян

Петров

Училищен психолог/Ресурсен учител

Петя

Филипова

Главен счетоводител

Здравка Дукова      Административен секретар
Евшен Сопотлиева-Ибрямова касиер-домакин
Евгени Златев   Майстор-дърводелец

Първан

Петков

 Огняр
Марияна Аспарухова

Хигиенист 

Тодорка Стоянова Хигиенист

Снежана

Радоева

Хигиенист

 

Трифон

Тушев

Шофьор
Пенчо

Пенчев

Шофьор

Петя

Карагерова Образов.медиатор по проект "ПУ"
Албена Огнянова Образов.медиатор по проект "УГ"

 

 

 

Класни ръководители

І

Полина Пашева

ІІ

Нина

Янкова

IІІ

Радослав

Савов

ІV

Иваничка

Каменова

V

Таня

Павлова

Северина

Лицова

VIІ

Венелина

Петкова

VIIІ

Биляна

Александрова

ІХ

Даниела

Отчева

X

Гергана

Димитрова

Вася

Кирова

XIІ

Таня

Чернева

Прием
Прием - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
Специалности
Специалности - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
За учениците
За учениците - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол