СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет към СУ „Св. Кл. Охридски , гр. Сухиндол както следва:

Председател: Галя Стойчева — представител на родителите

 


Членове: Албена Гърбова — представител на родителите

Радослав Иванов — представител на родителите

Мирослава Иванова — представител на финансиращия орган

Станимир Стоянов — представител на работодателите