СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

За училището

Ако трябва да говорим за образованието и науката в гр. Сухиндол то датира от ранната 1880 г., когато са първите сведения за такава дейност свързани с основаването на килийното училище в околностите на града.

След освобождението населението израства в културно отношение и започва да търси своите нужди и потребности говорейки за ограмотяването на тогавашното население. При новите условия се дава още по-голям тласък в развитието на учебното дело. Сухиндолските управници не жалят средства и време за осъществяването на тази задача.

Жадната за знание младеж приижда от околните села и ежегодно увеличава броя на учащите се в Сухиндол. Този прилив създава затруднения, тъй като наличните училища са малки и не могат да отговорят на нарасналите нужди.