СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Ел машини и апарати

       Специалността “Електротехника” е изцяло приложима в нашето съвремие. Трудно е да си представим света без електричество. Завършилите с тази професия могат да си помагат в битовата електротехника. Освен това могат да продължат обучението си в тази област и да се прехранват с уменията и знанията си.


       Теоретичната част от тази специалност дава основни знания на учениците, които изучават всички предмети съставящи обучението им по специалността. Те се запознават с основните определения, закони, формули, начини на производство и пренасяне на електрическата енергия.


       В практическата част учениците придобиват умения да свързват електрически вериги и инсталации, да работят по безопасен начин с тях. Също така изучават различните материали и начинът им на обработка.


       Кабинетите по електротехника и лабораторна практика са снабдени с нужните уреди, мултимедия и други.


Ширин Камберова - Х клас
Професия: Електротехник
Специалност: Електрически машини и апарати