СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Приключили проекти

 • Проект BG05М20Р001-2.004-0004

  „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

  групи ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ  
  Английски език за 5 клас Р-л: Д.Отчева  
  Български език за 1 клас Р-л: П.Енева  
  Български език за 2 клас   Р-л: Р.Савов  
  Български език за 3 клас Р-л: Т.Тодоров  
  Български език за 5 клас Р-л: С.Лицова  
  Да успеем заедно по БЕЛ за 4 клас Р-л:П.Пашева  
  Математика за 2 клас Р-л: Р.Савов  
  Математика за 4 клас Р-л:П.Пашева  
  Математика за 5 клас Р-л: М.Душкова  
  Човекът и природата и човекът и обществото за 3 клас Р-л: Т.Тодоров  
  групи ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  
  „Да съхраним българското“ Р-л: Г.Димитрова 1-5кл и 6-12кл.  
  Ателие „Сръчни ръчички“ 4кл. Р-л: П.Пашева албум виж 
  Биология и здравно образование 11 и 12 клас Р-л: Л.Паришкова  
  В света на народното творчество- традиции и обичаи 5-12кл Р-л:С.Лицова  
  Дизайн и мода – 6-12кл. Р-л: Т.Чернева  албум тук
  Занимателни игри 3 кл. Р-л: Т.Тодоров  
  Млад електротехник 7-10кл. Ръководител: Е. Конашева  
  Музикална студия „ В света на фолклора“ 5-8 кл. Р-л: А.Михайлов  

   

  официален сайт на проекта: тук http://tvoiatchas.mon.bg/

   

   „Родителски срещи: Малки разговори на големи теми“. 

   http://predi18.org 

   https://www.facebook.com/roditelski.sreshti/

 • Проект № BG 051 РО 001 – /07/4.2 – 01/657


      „Минало, настояще и бъдеще на лозарството и винопроизводството в сухиндолския регион”

15 септември 2008г. – 15 септември 2009г.

 През  2008-2009г. училището реализира проект „Минало, настояще и бъдеще  на лозарството и винопроизводството в Сухиндолския регион” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проекта беше изготвен от педагогическия състав на училището. Участие взеха всички ученици разделени на групи, сформирани по дейности от преподавателите. Участниците в изследователските групи по  етнография, история, география и технологии се срещнаха с известни лозари и винопроизводители от Сухиндолския регион, от които научиха за историята на лозарството и винопроизводството. Посетиха исторически места в страната известни с лозарство и винопроизводство. Учениците от майсторското ателие изработиха макет на лозов масив и бутилки от стъкло и керамика, а младите технолози от групата по технология на винопроизводството преминаха целия процес на производство на виното и под ръководството на  преподавателите си създадоха своя марка вино. Чрез конкурс в който взеха участие всички ученици от училището, бяха избрани етикетите на виното и одобрено имено „Виното на Боговете”. Резултатите и събраните материали от дейностите на групите  бяха изложени в музея на виното намиращ се в сградата на училището, а учениците от групата по уеб-дизайн изготвиха презентация и създадоха сайт за тях. 

 Т.Хараламбиева

 • Проект № BG 051 РО 001 – 3.1.03


      „Квалификация на педагогическите специалисти” – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

10 януари 2013г. – 31 октомври 2014г.

 • Проект № BG 051 РО 001 – 3.1.06 

       „Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”