СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

План-прием за учебната 2022/2023 г.

  • след завършен VІІ клас:

Паралеки: 1 -  Специалности: 2

Специалност: „Лозаровинар“

Наименование на специалността: 6210201 Лозаровинарство

Област на образованието: 62 Селско, горско и рибно стопанство

Професионално направление: 621 Растениевъдство и животновъдство

Наименование на професията: 621020 Техник в лозаровинарството

 

Степен на професионална квалификация : ТРЕТА

Прием на ученици по специалността : 13

Прием на ученици по специалността : 18 минимум, 26 максимум.

Форма на обучение: ДНЕВНА

Чужд език: НЕМСКИ ЕЗИК – без интензивно и без разширено изучаване.

          Балообразуващи предмети:

     - НВО – 3 БЕЛ + 1 Математика

     - БЕЛ + Биология и здравно образование

Специалност: „Хляб и хлебни изделия“

Област на образованието: 54 Производство и преработка

Професионално направление: 541 Хранителни технологии

Наименование на професията:541010 Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост

Наименование на специалността:5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

 

Степен на професионална квалификация : ТРЕТА

Прием на ученици по специалността : 13

Прием на ученици по специалността : 18 минимум, 26 максимум.

Форма на обучение: ДУАЛНА

Чужд език: НЕМСКИ ЕЗИК – без интензивно и без разширено изучаване.

Балообразуващи предмети:

- НВО – 3 БЕЛ + 1 Математика
- БЕЛ + Биология и здравно образование

Процедура за записване на учениците след завършен VІІ клас:

Приемат се следните документи:

- Заявление от родител;

- Копие от удостоверение за раждане;

- Свидетелство за завършен VІІ клас - оригинал;

- Медицинско удостоверение от личен лекар;

Спазват се сроковете за записване.

За повече информация:     

Можете да разгледате диплянката: 1, 2