СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Прием 2021-2022г.

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

 

Необходими документи:

 1. заявление от родител (налично в училище)
 2. копие от удостоверението за раждане на детето
 3. копие от личната карта на родител/настойник
 4. декларация ,отностно желанието на родителя за целодневно обученние(налична в училище)
 5. удостоверение за задължително предучилищно образование документ,удостоверяващ ползването на предимство,съобразно критериите за подбор и прием в първи клас

Важно оригиналите се носят за сравнение!!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2021/2022 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи--протокол от ЛКК,ТЕЛК.

 

Училищен план прием  пети клас 2021/2022 година.

Необходими документи:

 1. заявление от родител
 2. копие от лична карта на родител/настойник
 3. декларация,отностно желанието на родителя а целодневно обучение
 4. За записване на ученик за пети клас се представя Удостоверение за завършен начален етап на обучение.

Важно  оригиналите се носят за сравнение!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2021/2022 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи--протокол от ЛКК,ТЕЛК.

 

План прием след седми клас 2021/2022 година.

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2021 г.

Напомняме за чл. 68, ал. 1 от Наредба №10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование:

 В третия етап на класиране участват ученици, които:

1. не са приети;

2. не са кандидатствали до момента.

 За участие в третия етап на класиране учениците подават
заявление до началника на регионалното управление на
образованието, в което подреждат желанията си за обявените
свободни места.

От тази година ние предлагаме уникалната възможност.Всеки наш нов ученик след пет годишен курс на обучение да придобие двойна специалност.

Какво ще рече това?

Ние разбираме , че  живеем в динамични времена с непрекъснати промени , ние знаем и разбираме колко е трудно намирането на работа за всеки един млад човек , разбираме мислите  и тревогите на всеки един родител  за бъдещето на неговото дете.

Затова ние предлагаме специалност две в едно.

Техник в лозаровинарство/Експлоатация на автомобилния транспорт

Срокът на обучение е 5 години.

Формата на обучение е дневна.

Като всеки завършил освен двете специалности,който ще придобие получава и трета квалификационна степен.

Балообразуващи оценки за приема:

 1. Оценки от НВО Български език и литература и Математика
 2. Оценки от свидетелство за завършен седми клас.

График за дейностите по приемането на ученици, кандидатствали след VІІ клас

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците

      с приетите ученици

на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

Или

 подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие

 в трети етап на класиране

26-27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юни 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети  етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора

до 10 септември 2021 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием

До 14 септември 2021 г.

 

 

 

 

Документи  ще се приемат от 15.04.2021 г.   Заявленията и декларацията  ще се раздават в дирекцията  на  училището.