СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Прием 2020-2021г.

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

Необходими документи:

  1. заявление от родител (налично в училище)
  2. копие от удостоверението за раждане на детето
  3. копие от личната карта на родител/настойник
  4. декларация ,отностно желанието на родителя за целодневно обученние(налична в училище)
  5. удостоверение за задължително предучилищно образование документ,удостоверяващ ползването на предимство,съобразно критериите за подбор и прием в първи клас

Важно оригиналите се носят за сравнение!!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2019/2020 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи--протокол от ЛКК,ТЕЛК.