СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Прием 2019-2020г.

Училищен план прием  пети клас 2019/2020 година.

Необходими документи:

  1. заявление от родител
  2. копие от лична карта на родител/настойник
  3. декларация,отностно желанието на родителя а целодневно обучение

Важно  оригиналите се носят за сравнение!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2019/2020 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи--протокол от ЛКК,ТЕЛК.