СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

План-прием за учебната 2022/2023 г. - 1 паралелка с 2 специалности