СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Необходими тетрадки, пособия и помагала за първи клас през учебната 2021/2022 година

Важно за родителите:Необходими тетрадки, пособия и помагала за първи клас

през учебната 2021/2022 година