СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

,,Моята буква"-проект за разработване на  личен шрифт.

Ученици от 6 и 7 клас.