СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Забавни игри сред природата - 1. и 4. клас към СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол с преподаватели г-жа Янкова, г-жа Пашева и г-ца Пашева.
Снимки: г-ца Пашева