СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

В час по практика към СУ ,,Св Климент Охридски"-11 клас (12.04.2021 г.)