СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Поход сред природата - 2. и 3. клас към СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол с класни ръководители: г-н Савов и г-жа Каменова.
Снимки: г-жа Каменова