СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

,,Ние обичаме да ни е чисто" - инициатива на ученици от I до XII клас към СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Сухиндол след учебните часове на 05.05.2021 г