СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Нашата гордост отличниците на СУ,,Св.Климент Охридски" 2020г.-2021г.