СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Честит празник на нашите деца!
Бъдете все така любопитни, весели и търсещи нови знания!
Благодарим на Община Сухиндол и на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол за предоставените подаръци за децата. 
06/01/2021