СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Темата на нашата лятна академия е ,,Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код".

Благодарим на Йордан Чалъков за чудесно извършената преподавателска дейност.