СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Учениците от 5. клас към СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол, с голямо вълнение се включиха в инициативата на РУО - гр. Велико Търново - "Литературата през моя поглед", като изработиха колаж с моменти от любимата си приказка на Ханс Кристиан Андерсен "Грозното патенце ".05/17/2021