СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Екскурзия - 4. клас
Маршрут: гр. Сухиндол - Национален парк-музей „Шипка“ - Националeн музей на образованието, гр. Габрово - Астрономическа обсерватория и планетариум, гр. Габрово - Музей „Дом на хумора и сатирата”, гр. Габрово - ЕМО "Етър", гр. Габрово - гр. Сухиндол