СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Днес учениците от 5.и 6. клас към СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол, се включиха в инициативата, обявена от РУО - град Велико Търново: "Май-месец на образованието, културата и духовността", посещавайки градската библиотека в град Сухиндол.
Там бяха посрещнати топло от усмихнатата госпожа Светла Маринова, дългогодишен учител, а понастоящем библиотекар.
Тя изнесе интересна беседа пред учениците за историята на сухиндолската библиотека. Децата имаха възможността да се разходят из детския отдел и читалнята.
Бяха впечатлени от огромния брой книги, подредени по азбучен ред и уюта, който цари в помещенията.
Ръководителите, които придружиха децата са: госпожа Венелина Петкова, учител по БЕЛ; госпожа Светлана Иванова, учител ЦДОУ и образователният медиатор - Петя Карагерова.                                                                                  2021-05-17