СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол
Проект "Пъстър Великден" на учениците от 2. и 3. клас към СУ "Св. Климент Охридски", гр. Сухиндол с класни ръководители г- н Радослав Савов, г-жа Иваничка Каменова и ЦОУД учител - г-жа Дарина Попова.
Поздравления, деца! Отново чудесна екипна работа от ваша страна!
Снимки: г-жа Иваничка Каменова