СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Заповеди

Прикачени документи

Заповед №150/01.07.2021 г. За определяне реда и организацията на поправителна юлска сесия V-XI клас на учебната 2020-2021 г.
Заповед № 130-28.05.2021 г. Относно: Условия, ред и график за приемане на документи, записване на ученици в I клас и численост на паралелката в V клас за учебната 2021-2022 г.
Заповед № 72 / 03.02.2021 г. Относно: Провеждане на национално външно оценяване на учениците от IV клас
Заповед № 75 / 03.02.2021 г.СЪСТАВА НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.
Заповед № 73 / 03.02.2021 г. Относно: Провеждане на национално външно оценяване на учениците от VІІ клас
Заповед № 58 / 06.01.2021г. Относно: сесия януари за ученици самостоятелна форма
Заповед № 74 / 03.02.2021 г. Относно: Провеждане на национално външно оценяване на учениците от Х клас
Заповед № 79 /05 .02.2021 г. Относно: формиране на училищни зрелостни комисии за провеждане на изпити по професионална подготовка