СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Достъп до обществена информация

Достъпът до информация и прозрачността в управлението е един от основните приоритети на СУ,,Св. Климент Охридски"-гр.Сухиндол. Целта на публикуваната информация на интернет сайта на СУ,,Св. Климент Охридски"-гр.Сухиндол е тя да достигне до заинтересованите от дейността на училището страни: администрации, неправителствени организации, медии, родители и педагогически специалисти.

Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по Закона за достъп до обществена информация.