СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Бюджет

утвърден бюджет за 2022 г. може да видите ---> тук

 • тримесечен отчет-бюджет за първо тримесечие на 2022 може да видите ---> тук
 • тримесечен отчет-СЕС за първо тримесечие на 2022 може да видите ---> тук
 

 

 

Баланс за трето тримесечие на СУ,,Св.Климент Охридски 01.7.2021 г.-30.9.2021 г. може да видите-->

Тримесечен отчет бюджетни средства на  СУ,,Св.Климент Охридски" 01.7.2021 г.-30.9.2021 г. може да видите-->ТУК

Тримесечен отчет бюджетни средства от Европейски съюз на СУ,,Св.Климент Охридски" 01.7.2021 г.-30.9.2021 г. може да видите-->ТУК

Баланс за второ тримесечие на СУ,,Св.Климент Охридски 01.4.2021 г.-31.7.2021 г. може да видите-->ТУК

Тримесечен отчет бюджетни средства на  СУ,,Св.Климент Охридски" 01.4.2021 г.-31.7.2021 г. може да видите-->ТУК

Тримесечен отчет бюджетни средства от Европейски съюз на СУ,,Св.Климент Охридски" 01.4.2021 г.-31.7.2021 г. може да видите-->ТУК

Баланс за първо тримесечие на СУ,,Св.Климент Охридски 01.1.2021 г.-31.3.2021 г. може да видите-->ТУК

Тримесечен отчет бюджетни средства на  СУ,,Св.Климент Охридски" 01.1.2021 г.-31.3.2021 г. може да видите-->ТУК

Тримесечен отчет бюджетни средства от Европейски съюз на СУ,,Св.Климент Охридски" 01.1.2021 г.-31.3.2021 г. може да видите-->ТУК

Утвърден бюджет за 2021г . на СУ Св.Климент Охридски-->Тук

Годишен отчет за средства от Европейски съюз за 2020г.-->Тук

Годишен отчет бюджета на СУ Св. Климент Охридски за 2020г.-->Тук

Бюджет на СУ Св.Климент Охридски за 2020г.може да видите--->Тук

Отчет бюджета на СУ Св. Климент Охридски за 2020г. по тримесечия.

 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2020г може да видите --->ТУК

-Агрегирани показатели към 30.09.2020г. --->тук

-Касово изпълнение към 30.09.2020г.--->тук

- СЕС за периода от 01.07.2020г. - 30.09.2020г. може да видите --->Тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2020г може да видите --->

-Агрегирани показатели към 31.06.2020г. --->тук

-Касово изпълнение към 31.06.2020г.--->тук

- СЕС за периода от 01.04.2020г. - 30.06.2020г. може да видите --->Тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2020г може да видите --->ТУК

-Агрегирани показатели към 31.03.2020г. --->Тук

-Касово изпълнение към 31.03.2020г.--->Тук

-СЕС за периода от 01.01.2020г. - 31.03.2020г. може да видите --->Тук

 

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2019г може да видите ---> ТУК 

 1. доклад отностно изплащане на ДТВ може да видите--->ТУК
 2. доклад за фин. отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2019 год. може да видите --->ТУК

 3. отчет - бюджет за периода от 01.01.2019 - 31.10.2019 може да видите --->ТУК

 4. отчет - СЕС за периода от 01.01.2019 - 31.10.2019 може да видите ---> тук

 5. справка за размера на изплатеното ДТВ за постигнати резултати може да видите ---> тук

 6. отчет - бюджет за периода от 01.01.2019 - 30.09.2019 може да видите ---> тук

 7. отчет - СЕС за периода от 01.01.2019 - 30.09.2019 може да видите ---> ТУК

   

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2019г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2019г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2018г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2018г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2017г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2017г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2016г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2016г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2015г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2015г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2015г може да видите ---> тук

 

 

 1.