FacebookYoutube
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол
Училищен екип

Училищен екип

 

 

Румяна

Иванова

  Директор - ВрИД

Теодора

 Хараламбиева

 Заместник директор

Венелина

Петкова

  Учител,

Български език и литература

Северина

Лицова

  Младши учител,

Български език и литература

Мелекбяр

Юмер

  Младши учител,

Български език и литература

Даниела

Отчева

  Старши учител,

Руски и Английски език

Вася

Кирилова

  учител,

Немски език

Марияна

Душкова-Захариева

  Старши учител,

Математика

Теодора

Хараламбиева

  Старши учител,

Математика и Информатика

Таня

Чернева

  Старши учител,

Изобразително изкуство, Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Предприемачество, Техническо чертане

Лидия

Паришкова

  Старши учител,

Биология и здравно образование, предметите от професионална подготовка Лозаровинар, Химия и опазване на околната среда

Пресиян

Стефанов

 Младши учител,

География и икономика, Икономика

Николай

Пенков

  Старши учител,

Физическо възпитание и спорт

Гергана

Димитрова

  Младши учител,

История и цивилизация и предметите от цикъл "Философия"

инж.Елена

Конашева

  Старши учител,

предметите от професионалната подготовка на сп.Електрически машини и апарати

Димка

Георгиева

  Старши учител,

предметите от професионална подготовка Лозаровинар, практически предмети на сп. Електротехник

Полина

Пашева

  Учител

начален учител

Радослав

Савов

  Старши учител,

начален учител

Иваничка

Каменова

  младши учител,

начален учител

Дарина

Попова

  Възпитател,

начален учител

Светлана

Иванова

 Възпитател ,

 

Ивелина

Русева

  Възпитател,

начален учител

Мариана

Пашева

  Старши възпитател,

начален учител

Мариян

Григоров

  Възпитател,

 

Нина

Янкова

  Младши учител,

начален учител

Мариян

Петров

  Педагогически съветник

Петя

Филипова

  Главен счетоводите

Здравка

Дукова

  Счетоводител, оперативен

Евшен

Сопотлиева-Ибрямова

  Касиер, домакин

Евгени

Златев

  Дърводелец, поддръжка, майстор-уч.работилница

Първан

Петков

  Огняр

Марияна

Аспарухова

  Чистач / Хигиенист

Тодорка

Стоянова

  Чистач / Хигиенист

 

 

 

Класни ръководители

І

Радослав

Савов

Иваничка

Каменова

ІІІ

Полина

Пашева

ІV

Нина

Янкова

VІІІ

Гергана

Димитрова

Х

Таня

Чернева

ІХ

Вася

Кирилова

VIІ

Даниела

Отчева

XІІ

Марианка

Душкова - Захариева

Елена

Конашева

Пресиян

Стефанов

 V

Венелина

 Петкова