Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол
Училищен екип

Училищен екип

Красимира

Басаркова

  Директор - ВрИД

 Росица

 Узунова

 Заместник директор

Венелина

Петкова

  Учител,(лектор)

Български език и литература

Северина

Лицова

  Младши учител,

Български език и литература

Мелекбяр

Юмер

  Младши учител,

Български език и литература

Даниела

Отчева

  Старши учител,

Руски и Английски език

Вася

Кирилова

  учител,

Немски език

Марияна

Душкова-Захариева

  Старши учител,

Математика

Теодора

Хараламбиева

  Старши учител,

Математика и Информатика

Росица

Узунова

  Старши учител,

Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия

Таня

Чернева

  Старши учител,

Изобразително изкуство, Информационни технологии, Техника и технологии

Лидия

Паришкова

  Старши учител,

Биология и здравно образование, предметите от професионална подготовка Лозаровинар

Пресиян

Стефанов

 Младши учител,

География и икономика

Николай

Пенков

  Старши учител,

Физическо възпитание и спорт

Гергана

Димитрова

  Младши учител,

История и цивилизация и предметите от цикъл "Философия"

инж.Елена

Конашева

  Старши учител,

предметите от професионалната подготовка на сп.Електрически машини и апарати

инж.Пламен

Чернев

  Старши учител,

предметите от професионална подготовка Лозаровинар

Полина

Пашева

  Учител

начален учител

Радослав

Савов

  Старши учител,

начален учител

Тошо

Тодоров

  Старши учител,

начален учител

Аннет

Илиева

  Възпитател,

начален учител

Светлана

Иванова

   възпитател ,

 

Ивелина

Русева

  Възпитател,

начален учител

Мариана

Пашева

  Старши възпитател,

начален учител

Мариян

Григоров

  Възпитател,

 

Нина

Янкова

  Младши учител,

начален учител

Мариян

Петров

  Педагогически съветник

Даниела

Петрова

  Главен счетоводите

Здравка

Дукова

  Счетоводител, оперативен

Евшен

Сопотлиева-Ибрямова

  Касиер, домакин

Евгени

Златев

  Дърводелец, поддръжка, майстор-уч.работилница

Първан

Петков

  Огняр

Марияна

Аспарухова

  Чистач / Хигиенист

Тодорка

Стоянова

  Чистач / Хигиенист

 

 

 

Класни ръководители

ІV

Радослав

Савов

I

Тошо

Тодоров

ІІ

Полина

Пашева

ІІI

Нина

Янкова

VІІ

Гергана

Димитрова

ІХ

Таня

Чернева

VIIІ

Вася

Кирилова

VI

Даниела

Отчева

Теодора

Хараламбиева

X

Елена

Конашева

V

Пресиян

Стефанов