Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Приключили проекти

  • Проект № BG 051 РО 001 – /07/4.2 – 01/657


      „Минало, настояще и бъдеще на лозарството и винопроизводството в сухиндолския регион”

15 септември 2008г. – 15 септември 2009г.

 През  2008-2009г. училището реализира проект „Минало, настояще и бъдеще  на лозарството и винопроизводството в Сухиндолския регион” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проекта беше изготвен от педагогическия състав на училището. Участие взеха всички ученици разделени на групи, сформирани по дейности от преподавателите. Участниците в изследователските групи по  етнография, история, география и технологии се срещнаха с известни лозари и винопроизводители от Сухиндолския регион, от които научиха за историята на лозарството и винопроизводството. Посетиха исторически места в страната известни с лозарство и винопроизводство. Учениците от майсторското ателие изработиха макет на лозов масив и бутилки от стъкло и керамика, а младите технолози от групата по технология на винопроизводството преминаха целия процес на производство на виното и под ръководството на  преподавателите си създадоха своя марка вино. Чрез конкурс в който взеха участие всички ученици от училището, бяха избрани етикетите на виното и одобрено имено „Виното на Боговете”. Резултатите и събраните материали от дейностите на групите  бяха изложени в музея на виното намиращ се в сградата на училището, а учениците от групата по уеб-дизайн изготвиха презентация и създадоха сайт за тях. 

 Т.Хараламбиева

  • Проект № BG 051 РО 001 – 3.1.03


      „Квалификация на педагогическите специалисти” – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

10 януари 2013г. – 31 октомври 2014г.

  • Проект № BG 051 РО 001 – 3.1.06 

       „Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”