FacebookYoutube
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Документи

Заповед за утвържадаване на училищен план прием на ученици за учебната 2020г.-2021г.

 

Заповед за условия, ред и график за приемане ан документи за записване на ученици за учебната 2020г.-2021г.

 

Училищен план-прием 2019/2020

 

Заповед № 108/23.04.2020 г.

 

Стратегия за развитието на училището 2016-2020 може да видите --> ТУК

2017/2018

 • Годишен план  --> ТУК
 • План за работота на Педагогическия съвет --> ТУК
 • План за Контролната дейност на директора --> ТУК
 • План за Контролната дейност на заместник-директора --> ТУК
 • План за Целодневна организация --> ТУК
 • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи --> ТУК
 • Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците и намаляване на отсъствията --> ТУК 

Административни услуги -  в изпълнение на Решение на Министерски съвет №704/2018 г.:

      или отделно:

 • Инфо 136 - детска градин и училище  --> ТУК
 • Инфо 138 - приемане и преместване-1 --> ТУК
 • Инфо 141 - диплома-1 --> ТУК
 • Инфо 143 - валидиране --> ТУК
 • Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1 --> ТУК
 • Инфо 148 - издаване служебна  бележка за допускане ДЗИ 2 --> ТУК
 • Инфо 149 - проверка способности-1 --> ТУК
 • Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас --> ТУК
 • Инфо 153 - дубликати --> ТУК
 • Инфо 154 - удостоверение за професионално обучение и СПК --> ТУК
 • Инфо 155 - удостоверение, свидетелство валидиране професионална квалификация --> ТУК
 • Инфо 156 - европейско приложение диплома_СО --> ТУК
 • Инфо 156 - европейско приложение професионална квалификация --> ТУК
Документи - Изображение 1