Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Действащи проекти

Проект BG05М20Р001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

 

групи ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ  
Английски език за 5 клас Р-л: Д.Отчева  
Български език за 1 клас Р-л: П.Енева  
Български език за 2 клас   Р-л: Р.Савов  
Български език за 3 клас Р-л: Т.Тодоров  
Български език за 5 клас Р-л: С.Лицова  
Да успеем заедно по БЕЛ за 4 клас Р-л:П.Пашева  
Математика за 2 клас Р-л: Р.Савов  
Математика за 4 клас Р-л:П.Пашева  
Математика за 5 клас Р-л: М.Душкова  
Човекът и природата и човекът и обществото за 3 клас Р-л: Т.Тодоров  
групи ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  
„Да съхраним българското“ Р-л: Г.Димитрова 1-5кл и 6-12кл.  
Ателие „Сръчни ръчички“ 4кл. Р-л: П.Пашева албум виж 
Биология и здравно образование 11 и 12 клас Р-л: Л.Паришкова  
В света на народното творчество- традиции и обичаи 5-12кл Р-л:С.Лицова  
Дизайн и мода – 6-12кл. Р-л: Т.Чернева  албум тук
Занимателни игри 3 кл. Р-л: Т.Тодоров  
Млад електротехник 7-10кл. Ръководител: Е. Конашева  
Музикална студия „ В света на фолклора“ 5-8 кл. Р-л: А.Михайлов  

 

официален сайт на проекта: тук http://tvoiatchas.mon.bg/

 

 „Родителски срещи: Малки разговори на големи теми“. 

 http://predi18.org 

 https://www.facebook.com/roditelski.sreshti/

Действащи проекти - Изображение 1