FacebookYoutube
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Бюджет

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2020г може да видите ---> ТУК 

  1. доклад относно изплащането на ДТВ може да видите ---> тук

  2. доклад за фин. отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2019 год. може да видите ---> тук

  3. отчет - бюджет за периода от 01.01.2019 - 31.10.2019 може да видите ---> тук

  4. отчет - СЕС за периода от 01.01.2019 - 31.10.2019 може да видите ---> тук

  5. справка за размера на изплатеното ДТВ за постигнати резултати може да видите ---> тук

  6. отчет - бюджет за периода от 01.01.2019 - 30.09.2019 може да видите ---> тук

  7. отчет - СЕС за периода от 01.01.2019 - 30.09.2019 може да видите ---> тук

     

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2019г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2019г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2018г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2018г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2017г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2017г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2016г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2016г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2015г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2015г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2015г може да видите ---> тук

 

 

  1.