Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Бюджет

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2019г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2019г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2018г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2018г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2018г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2017г може да видите ---> тук

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2017г може да видите ---> тук

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2017г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2016г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2016г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2016г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.12.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.09.2015г може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 30.06.2015г може да видите ---> ТУК 

Тримесечен отчет на СУ Св. Климент Охридски към 31.03.2015г може да видите ---> ТУК

Бюджет на СУ Св. Климент Охридски за 2015г може да видите ---> тук