FacebookYoutube
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Графици

График на учебното време

I -ІІ клас

1

7.50 - 8.25

2

8.40 - 9.15

3

9.30 - 10.05

4

10.30 - 11.05

5

11.20 - 11.55

III-ХІІ клас

1

7.50 - 8.30

2

8.40 - 9.20

3

9.30 - 10.10

4

10.30 - 11.10

5

11.20 - 12.00

6

12.10 - 12.50

7

13.00 - 13.40

 

 

График на полуинтернатните групи

в дните без Допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 5-ти час

I -ІІ клас

 

1

11.35 - 12.10

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

12.15 - 12.50

Организиран отдих и спорт

3

13.00 - 13.35

Самоподготовка

4

13.40 - 14.15

Самоподготовка

5

14.25 - 15.00

Занимания по интереси

6

15.05 - 16.40

Занимания по интереси

в дните без Допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 6-ти час

III-IV клас

 

1

12.25 - 13.05

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

13.15 - 13.55

Организиран отдих и спорт

3

14.35 - 15.15

Самоподготовка

4

15.15 - 15.50

Самоподготовка

5

16.00 -16.40

Занимания по интереси

6

16.40 - 17.20

Занимания по интереси

 

в дните с Допълнителен час Физическо въпитание и спорт и 6-ти час

I -ІІ клас

 

12.30 - 13.05

Обяд. Организиран отдих и спорт

13.10 - 13.45

Организиран отдих и спорт

13.55 - 14.30

Самоподготовка

14.35 - 15.10

Самоподготовка

15.20 - 15.55

Занимания по интереси

16.00 - 16.35

Занимания по интереси

 

III-IV клас

 

13.30 -14.10

Обяд. Организиран отдих и спорт

14.15 - 14.55

Организиран отдих и спорт

15.05 - 15.45

Самоподготовка

15.50 - 16.30

Самоподготовка

16.40 - 17.20

Занимания по интереси

17.25 - 18.05

Занимания по интереси

 

 

График на полуинтернатните групи след 6-ти час

V-VI и VII-VIII клас

1

13.30 -14.10

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

14.15 - 14.55

Организиран отдих и спорт

3

15.05 - 15.45

Самоподготовка

4

15.45 - 16.25

Самоподготовка

5

16.35 - 17.15

Занимания по интереси

6

17.20 - 18.00

Занимания по интереси

График на полуинтернатните групи след 7-ти час

V-VI и VII-VIII клас

1

14.10 - 14.50

Обяд. Организиран отдих и спорт

2

15.55 - 16.35

Организиран отдих и спорт

3

15.45 - 16.20

Самоподготовка

4

16.25 - 17.05

Самоподготовка

5

17.15 - 17.55

Занимания по интереси

6

18.00 - 18.40

Занимания по интереси

 

2019/2020

график   консултации  --> тук

дежурни учители --> тук

Графици - Изображение 1