Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Нека бъде Светлина!

Да поговорим за Светлината

Светлината е навсякъде около нас. Нашият ден започва с нея. Безценен дар от природата,  дава живот и дарява топлина. Носи щастие и е символ на надеждата и добротата. Търсена, изучавана и боготворена. Вдъхновение за  мислители, поети и  художници. Загадъчна и божествена,  занимавала умовете на учените още от древността. Днес светлина направи революция в медицината, селското стопанство и енергетиката, а оптичните технологии са в основата на комуникациите.

На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии.

Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения.

Във връзка с това събитие в СУ „Св. Кл. Охридски” бе обявен конкурс за ученическо творчество. Учениците имаха възможност да изготвят материали, като презентации, макети, табла, рисунки, литературни творби.  Предварително бяха зададени темите, които да бъдат ориентир в това начинание:

  1. Магията на светлината
  2. Слънцето, Земята, светлината
  3. Светлината в медицината

Включиха се ученици от 2 до 10 клас. Най-сполучливите творби бяха представени на  празничното тържество посветено на светлината и светлинните технологии, което се проведе  на 13.05.2015г.

Презентациите, които изготвиха учениците бяха интересни и много атрактивни. По свой начин децата  изразиха своето отношение към този природен феномен. Отдадоха дължимото и на учените допринесли за откриването на нейната  природа.

Ученици от 7 и 10 клас направиха демонстрации на някои светлинни явления изучавани в училище.

Светлината представена в гатанки  предизвика  много  въодушевление и  емоции особено сред най-малките ученици.

Таблата, рисунките, фотоколажите и макетите, които децата изработиха бяха част от интериора на залата.

Празника завърши с награди за всички участници, а най-голямата награда  е екскурзия до Планетариума в гр.Габрово.

Така по  интересен и занимателен начин учениците от нашето училище отдадоха заслуженото на светлината и разбраха за пореден път колко велик творец е природата. Това е повод да се замислим за отношението ни към нея и нейните  безценни дарове. Нека я пазим!!!

автор: Росица Узунова

Нека бъде Светлина! - Изображение 1Нека бъде Светлина! - Изображение 2Нека бъде Светлина! - Изображение 3